Međunarodni video chat, međunarodni video chat

Postoji legenda o tome, da je jednom davno, svi ljudi su bili jedan narod, govorili su na jednom jeziku i imali su jedan zajednički cilj — izgraditi kulu do neba, kako bi se usporediti sa Stvoriteljem. Posljednji zadivljen da vidi ljudske drskosti i kazna rasprši ljude po cijeloj zemlji, prisiljavajući ih zaboraviti jedan jezik i govoriti novih, ponekad potpuno jedni na druge. Naziv kampanje kule — Babel temelj svima poznatog izraza»babel», koji sada koristimo, kako bi se dati izjavu čudan mix ljudi različitih nacionalnosti, nastao je u okviru jedne prostorne lokacije, na primjer, na tržištu Kaira ili sunčanih plaža Antaliji….