Što ide na Filipine, da se uda za filipinski djevojka- u mreži dating

Prvo sam upoznao na Filipinima svoju ženu, koju su mnoge moje kolege i rodbina sam upozorio da filipinci koriste prednosti američkih muškaraca. Ja sam velikodušan je po prirodi, i ne vjerujem da sa mnom je kada se nešto dogodi, ako bih slijediti svoje instinkte. Moram dodati da nemam sredstava za to, da se brine o svojoj supruzi i svojoj obitelji, i sam rado to činim i danas. Mi je na pamet nešto što ja osobno ne mogu zamisliti kako ljudi mogu opstati na tako malom broju obroka, i drago mi je, da čak i mršav skloništa. On je još uvijek…