Agencija u suradnji s jezične škole u Sao Paulu predstavio projekt

Razgovori kasnije su smješteni na kanalu za naknadne procjene nastavnicima razine svakodnevni govor tinejdžera

Autori projekta ističu da je zahvaljujući brišu kulturne, geografske i jezične barijere

About